Hidroksiurea

ali tudi hidroksikarbamid je preprosta molekula. Spojina se uporablja za zdravljenje raka (melanom, leukemije, raka jajčnikov, raka glave, vratu in tudi drugih vrst). Spojina inhibira delitev rakavih celic, žal tudi normalnih celic zato nastopajo stranski učinki.

Hidroksiurea

Steroidi

Steroidi so spojine z osnovnim skeletom, ki ga sestavljajo štirje obroči iz 17 ogljikovih atomov. Steroidi so verjetno ena največjih skupin organskih spojin v naravi. Zelo so razširjeni v živalskem in rastlinskem svetuh, med njimi so spojine, ki so življenskega pomena za ohranjanje življenja: holesterol, žolčne kisline, spolni hormoni, kortikoidni hormoni, insektni hormoni…
Zaradi njihovih zelo različnih bioloških aktivnosti so bile opravljene številne kemijske raziskave, ki pa so zaradi kompleksnosti spojin trajale dolgo časa. Holesterol je bil znan že leta 1812, leta 1859 so ugotovili sestavo: C26H44O. Leta 1888 so sestavo popravili na C27H46O. Kar je bilo za tisti čas izjemen dosežek. Strukturno formulo holesterola pa so ugotovili šele leta 1955. danes vemo, da ima holesterol 8 kiralnih centrov in je teoretično možno 256 stereoizomerov. Velike zasluge za te raziskave holesterola ima Ladoslav Ružička, Hrvat, ki je leta 1939 prejel Nobelovo nagrado.

Endorfini

Endorfini so peptidi z morfinu podobnim učinkom, tvorijo se v telesu in lahko blokirajo bolečine v centralnem živčnem sistemu, podobno kot analgetiik morfin. Obstajajo v možganih in črevesju sesalcev. Morfin je bil stoletja glavno sredstvo proti bolečinam. Leta 1803 so ga izolirali kot čisto spojino iz opija. Slaba stran morfina je, da upočasnjuje dihanje in lahko povzroči zasvojenost. Mak so gojili že v starem Egiptu za časa 22. dinastije. Tudi Homer je pisal, da so si ranjenci v trojanski vojni blažili bolečine z vinom, ki je vsebovalo opij. Prva spojina iz vrst endorfinov, ki so jo izolirali iz možganov svinj, je bil enkefalin (gr. = v glavi), ki je zmes dveh pentapeptidov:

Tyr—Gly—Gly—Phe—Met (met-enkefalin)

Tyr—Gly—Gly—Phe—Leu (leu-enkefalin)


Morfin.

Palitoksin

Palitoksin je ena najbolj strupenih snovi, ki so jo izolirali iz morskih koral. 1 gram palitoksina lahko ubije 200.000 ljudi. Njena molekulska formula je C129H223N3O54. Spojina ima 64 centrov kiralnosti in 7 dvojnih vezi. Struktura naravne spojine je ena izmed 1019 možnih stereoizomerov.

Palitokin

Kiralne molekule

Biološka aktivnost asimetričnih molekul je povezana s kiralnostjo molekul:

 • L-adrenalin ima 12-krat večji učinek na skrčenje žil kot D-adrenalin.


D in L oblika adrenalina (epinefrin)

 • L-askorbinska kislina (vitamin C) je učinkovit, D-askorbinska kislina pa ne.
  D in L-askorbinska kislina (vitamin C).
 • D- asparagin (aminokislina) je sladek, L-asparagin pa ne.
  D in L-asparagin.
 • (3S) (+)-linalool ina sladek okus, (3R) (−)-linalool pa diši po lesu.
  S in R oblika 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linaloola)
 • kinin in kinidin sta učinkoviti spojini proti malariji, epikinin in epikinidin pa to nista, spojini se razlikujeta v konfiguraciji na enem ogljikovem atomu.

  Kinin in epi-kinin.

  Kinidin in epi-kinidin
 • Steroid 17β-estradiol je učinkovit estrogen (spolni hormon), 17α-estradiol pa ne.

  (17α)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol in (17β)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol

Hitrost reakcij

kemijska reakcija ne more poteči hitreje kot je hitrost gibanja elektronov. Če hitrost elektronov primerjamo s časovno lestvico, dobimo naslednjo primerjavo časovne lestvice:

Časovna lestvica (s)
10−15 =femtosekunda gibanje elektronov
10−12 = pikosekunda prekinitve šibkih vezi, vibracije, rotacije, translacije manjših molekul
10−9 = nanosekunda zelo hitre kemijske reakcije, rotacije in translacije velikih molekul
10−6 = mikrosekunda rotacije, translacije velikih molekul
100 = sekunda hitre kemijske reakcije
103 = kilosekunda počasne kemijske reakcije
106 = megasekunda
109 = gigasekunda človekova povprečna življenska starost
1012 = terasekunda starost Zemlje
1015 = pentasekunda starost vesolja

Elektroni se gibljejo s hitrostjo  do 10−16 s

Etilmerkaptan

Spojina z najmočnejšim neprijetnim vonjem je etilmerkaptan CH3-CH2-SH. Vonj te spojine zaznamo že pri koncentraciji 4,5×10–14 g v 1 litru zraka ali če je v 1 litru zraka le 2,67 ×10molekul. Za primerjavo, v 1 litru zraka je 2,69×1022 molekul zraka ali sto tisoč milijardkrat več.

Talidomid

Talidomid so leta 1962 začeli uporabljati kot pomirjevalo za nosečnice proti jutranji slabosti. Je varno zdravilo, ki pa se je izkazalo, da je imel negativne posledice na zarodek, je torej teratogena snov. Otroci mater, ki so jemale to zdravilo, so se rojevali brez prstov ali celo okončin.

Talidomid obstaja v dveh izomernih oblikah (R in S), ki sta zrcalni sliki. Oblika S je teratogena, oblika R pa deluje pomirjevalno. Izkazalo se je, da jetra R obliko pretvorijo v S obliko, zato talidomid ni varno zdravilo.

Ambra

Ambra je bila včasih med najbolj cenjenimi dišavami živalskega izvora. Že zdodaj so jo začeli dajati v parfume za stabilizacijo vonja. Ambra ima svojevrsten sladek vonj, podoben izopropanolu.Najdemo jo v parfumu Coco Chanel 5. Naravna ambra je produkt presnove kitov glavačev, ki se zbira v črevesju, ko jo kit izloči, 20 cm veliki kosi plavajo po morju. Glavna sestavina je ambrein, to je triterpenski alkohol:

Okus

Da zaznamo spojino z določenim okusom, mora priti do nastanka kompleksa med receptorskim mestom (vrsto beljakovine) in organsko molekulo, ki ima okus. Molekula toraj mora imeti določeno zgradbo. Za okus je potrebna različna koncentracija teh molekul. Za alkaloid strihnin zaznamo grenak okus že v raztopinah z eno molekulo strihnina med 500.000 molekulami vode. To ustrza množinski koncentraciji 0,037 mol L–1.