Oktaedrična

Če je vseh šest elektronskih parov veznih, ima molekula obliko kvadratne bipiramide ali oktaedra. Formula spojine AX6

Če sta dva elektronska para nevezna, je oblika molekule kvadratno planarna. Formula spojine AX4E2

Navodilo. Kliknite z desnim gumbom miške na molekulo in jo prosto rotirajte. S klikom na levi gumb miške se vam odpre menu za nadaljne nastavitve molekule.
Namig 1: Dvojni klik z miško na 1. atom, klik na 2. atom in dvojni klik na 3. atom vam izmeri kot med atomi.
Namig 2: Dvojni klik z miško na 1. atom, dvojni klik na 2. atom vam izmeri razdaljo med obema atomoma.