Trikotna

Navodilo. Kliknite z desnim gumbom miške na molekulo in jo prosto rotirajte. S klikom na levi gumb miške se vam odpre menu za nadaljne nastavitve molekule.
Namig 1: Dvojni klik z miško na 1. atom, klik na 2. atom in dvojni klik na 3. atom vam izmeri kot med atomi.
Namig 2: Dvojni klik z miško na 1. atom, dvojni klik na 2. atom vam izmeri razdaljo med obema atomoma.