Trikotna bipiramidalna

Če je vseh pet elektronskih parov veznih, ima molekula obliko trikotne bipiramide. Formula spojine AX5

Če je en eleketronski par nevezen, je to tisti v ravnini. Molekula nima določene oblike. Formula spojine AX4E

Če so trije eleketronski par nevezni, sta vezna pod kotom 180°. Molekula ima linearno obliko. Formula spojine AX2E3

Navodilo. Kliknite z desnim gumbom miške na molekulo in jo prosto rotirajte. S klikom na levi gumb miške se vam odpre menu za nadaljne nastavitve molekule.
Namig 1: Dvojni klik z miško na 1. atom, klik na 2. atom in dvojni klik na 3. atom vam izmeri kot med atomi.
Namig 2: Dvojni klik z miško na 1. atom, dvojni klik na 2. atom vam izmeri razdaljo med obema atomoma.