51. Kemijska olimpijada, Pariz 2019

Slovenska štiričlanska ekipa je na 51. Mednarodni kemijski olimpijadi v Parizu osvojila štiri bronaste medalje. Ekipo so sestavljali dijaki Mitja Koderman (Gimnazija Ptuj), Tijan Prijon, Dren Gruden (oba Gimnazija Bežigrad) in Aleš Globočnik (Gimnazija Kranj). Mentorja sta bila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Molekula v obliki bobna

Raziskovalna ekipa  Univerze Utah in Brown je letos ustvarila spojino v obliki bobna kobalt-bor, CoB16, z rekordno koordinacijo. Spojina je iz dveh B8 obročev, ki sta s šestnajstimi vezmi povezana na atomom kobalta.

Molekula leta 2015

David O’Hagan, Neil S. Keddie in sodelavci Univerze v St. Andrews so v letu 2015 naredili kompletni cis izomer 1,2,3,4,5,6heksafluorocikloheksan. Vseh šest flourovih atomov je obrnjenih navzgor. Spojina ima izjemne lastnosti, je najbolj polarna med neionskimi spojinami, njen dipolni moment je 6,2 D. (Nat. Chem. 2015, DOI : 10,1038 / nchem.2232).

47. kemijska olimpijada

V Slovenijo se je vrnila ekipa, ki se je udeležila 47. kemijske olimpijade, ki je potekala v Bakuju, v Azerbajdžanu. Naši so tudi tokrat posegli po odličjih. Uroš Prešern (Gimnazija Novo Mesto) in Jan Jelen (Gimnazija Bežigrad) sta osvojila bronasto odličje. Gimnazija Ptuj je zelo ponosna, da je del slovenske ekipe bil tudi naš gimnazijec Luka Pušnik. V ekipi je bil še Klemen Kovač (Gimnazija Novo Mesto). Vsem udeležencem čestitke za odlične rezultate!


Slovenska ekipa z mentorjema, dr. Andrej Godec in dr. Darko Dolenc, na večerji.

Citrulin

Citrulin je neesencialna αaminokislina. Njegovo ime izhaja iz Citrullus, latinske besede za lubenice, od koder so jo prvič izolirali leta 1914. Spojina je ključnega pomena kot intermediat v ciklusu sečnine, v katerem sesalci izločajo amonijak. Citrulin se v telesu pretvarja v aminokislino arginin, ki je pomembna za proizvodnjo dušikovega oksida, ki pa ima pomembno vlogo pri krepitvi krvnega obtoka in pri uravnavanju krvnega tlaka. To je pomembno tudi pri športnikih, ki jim omogoča intenzivnejši trening.

V telesu se citrulin proizvaja kot stranski produkt encimatske proizvodnjo dušikovega oksida iz arginina amino kisline, katalizira sintaze dušikovega oksida. [3] To je bistveno reakcijo v telesu Ker dušikov oksid je pomemben vazodilatator, potrebna za urejanje krvni tlak.

Hibridno lepilo

Henkel je razvil popolnoma novo lepilo na »hibridni osnovi«. Dvokomponentno lepilo LOCTITE 4090 je inovativno hibridno lepilo, ki združuje ključne prednosti strukturnih (trdnost) in trenutnih lepil (hitrost). Poleg tega zagotavlja hitro fiksiranje pri nizkih temperaturah (5ºC), nizko stopnjo meglenja, dobro odpornost na UV svetlobo ter daljši odprti čas izdelka za lepljenje večjih površin. Je torej kombinacija epoksi in cianoakrilata.

Kemijski članki

Azijsko-pacifiška regija je presegla Evropo in Združene države po števiuo objavljenih člankov s področja kemije. Analiza Thomson Reutersa je pokazala, da raziskovalci v azijsko-pacifiški regiji zdaj prispevala 43 odstotkov vseh člankov, leta 1981 pa le 19 odstotkov.

Metilizocianat

2. decembra 1984, takoj po polnoči, je iz tovarne Bopal začel izhajati oblak hlapov, skupaj je ušlo 30 do 40 ton strupene kemikalije – metilizocianat. Posledice: 3000 mrtvih, in 200.000 poškodovanih. Kasneje je zaradi nesreče skupno umrlo 16.000 ljudi. Lastnik tovarne, Union Carbide, je vIndiji izdeloval insekticid sevin (karbaril).

Reaktivnost metilizocianata je zelo velika, takoj reagira z beljakovinami oči, kože in pljuč. Veže se na s sulfhidrilnimi skupinami v beljakovinah. Te reakcije uničijo notranjo membrano v pljučih, tako lahko voda vstopi  iz okoliških tkiv. Posledica je pljučni edem, saj se pljuča napolnijo z vodo.

V pljučih je sicer veliko glutationa, (tripeptid, ki vsebuje SH skupin) Je antioksidant, ki lahko zavira delovanje številnih snovi, ki povzročajo raka. Reagira tudi z metilizocianatom in ga odstrani. Žal pa se produkti te reakcije prenesejo (kot kemični taksi) v kosti in mišice, kjer se sprosti in povzroča škodo.

Metilizocianat

Viniklorid

Viniklorid (CH2=CHCl) je preprosta kemikalija, ki se v jetrih encimsko presnovi v reaktivni produkt, ki lahko reagira z beljakovinami in celo z DNK v jedrih jetrnih celic. Presnovek reagira z dvema od štirih baz v verigi DNK, z adeninom in citozinom. Znano je, da se po izpostavljenosti vinikloridu pojavijo v krvi nove beljakovine, pojavi pa se rak na jetrih.

Vinilklorid, momomer za PVC.