Predavanja

Sklop predavanj “V GOSTEH PRI KEMIKIH”


2024

18. decembra 2023 smo s četrtimi letniki zaključili koledarsko leto s predavanjem dekana Fakultete za kemijo in kemijsko teknologijo Univerze v Mariboru, prof. dr. Zoranom Novakom. Dijake 4. letnikov je navdušil s predavanjem z naslovom:

Aerogeli – vsestransko uporabni visoko-tehnološki materiali.  

Prof. dr. Zoran Novak je dijakom predstavil  sintezo, lastnosti in uporabo aerogelov


2023

Red. prof. dr. Regina Fuchs, ki prihaja iz Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je 23.12.2021 imel predavanje za četrte letnike, z naslovom:

Površinsko aktivne snovi in korozijska zaščita. 

 

Na Gimnaziji Ptuj smo že peto leto zapored gostili predavatelja mariborske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tokrat nam je predavala red. prof. dr. Regina Fuchs iz Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko FKKT Maribor. Prof. Fuchs nam je predstavila lastnosti površinsko aktivnih snovi, uporabo v vsakdanjem življenju in možnost uporabe za zaščito kovin.


2021

Red. prof. dr. Željko Knez, vodja Laboratorija za separacijske procese in produktno tehniko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je 23.12.2021 imel predavanje za četrte letnike, z naslovom:  

Visokotlačne tehnologije z uporabo CO2

Prof. Knez je najprej predstavil velikostni red tlakov, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnih opravilih v primerjavi s tlaki, ki jih uporabljamo v visokotlačnih tehnologijah. Nadalje nam je predstavil lastnosti snovi, ki se pod zelo visokimi tlaki zelo spremenijo in govorimo o tako imenovanih superfluidnih snoveh. Takšen superfluid je lahko tudi ogljikov dioksid, ki ga v kemijski tehnologiji uporabljajo za ekstrakcije različnih snovi, kot je ekstrakcija alkohola iz alkoholnih pijač, ekstrakcija kofeina iz kave in druge zanimive tehnologije, ki nam jih je predstavil prof. Knez. Ob koncu nam je predstavil prednosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, kot je v zadnjem času pridobitev super zmogljivega računalnika, ki je edini v tem delu Evrope.


2020

Red. prof. dr. Zdravko Kravanja, vodja Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je 22. 12. 2020 imel predavanje za četrte letnike gimnazije (izbirna kemija), z naslovom:

Inženirstvo za prihodnost

Inženirstvo lahko razumemo kot praktično uporabo različnih znanosti, kot so matematika, fizika, kemija, vede o življenju in ekonomija, pri vzdrževanju in rasti blaginje človeštva.  Inovativne inženirske rešitve so omogočile eksponentni razvoj naše civilizacije, po drugi strani pa je njihova zloraba zakrivila tudi vrsto perečih problemov. Tako smo na začetku 21. stoletja soočeni z nenadzorovanim naraščanjem prebivalstva, omejenostjo virov in okoljsko ter družbeno ogroženostjo. Prihodnost je lahko cvetoča, kar je odvisno od naše odločitve in zavezanosti k temu cilju. Ali lahko današnje grozeče trende še pravočasno preusmerimo? Kakšno vlogo mora pri tem imeti inženirstvo? V predavanju se bomo zazrli v prihodnost in govorili o principih trajnostnega razvoja, krožnega in obnovitvenega gospodarjenja, to je načrtovanju sistemov prihodnosti, ki bodo hkrati ekonomsko učinkoviti, okoljsko obnovitveni in socialno pravični. Spregovorili bomo o splošnih in nekaterih neposrednih nalogah inženirjev pri iskanju trajnostnih rešitev človeštva. Predstavil bom tudi pomen kemije in kemijskega inženirstva pri tem.  


2019 Red. prof. dr. Maja Leitgeb, Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je 23. 12. 2019, imela predavanje za četrte letnike gimnazije (izbirna kemija), z naslovom:

Novejše metode imobilizacije encimov

 


2018

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar, vodja Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je 18. 1. 2018, imel predavanje za četrte letnike gimnazije (izbirna kemija), z naslovom:

Korozijska zaščita na odročju pridobivanja energentov

 


2011

doc. dr. Janez Mavri, Laboratorij za računalniške bioznanosti in bioinformatiko, Kemijski inštitut Ljubljana, je 20. 12. 2010, imel predavanje za četrte letnike gimnazije (izbirna kemija), z naslovom:

Kemijska reaktivnost in začetna faza rakavih obolenj

doc. dr. Janez Mavri je vodja Laboratorija za računalniške bioznanosti in bioinformatiko na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Raziskovalna skupina, ki jo vodi, šteje sedem raziskovalcev in šest mladih raziskovalcev, ki se ukvarjajo z molekulskimi simulacijami biološko in tehnološko zanimivih sistemov in procesov, raziskavami novih zdravil, učinkovin ter bioinformatiko; s kvantno kemijski izračuni strukturnih in elektronskih parametrov molekul in supramolekularnih sistemov.

Dr. Mavri je v zanimivem predavanj predstavil potek kemijskih reakcij,študij aktivacijske energije kot pomen za iskanje zdravil, ki delujejo proti rakastim obolenjem.  


2010

 dr. Andrej Horvat, Silkem d.d., Kidričevo, je 10. 4. 2010 imel predavanje za tretje letnike gimnazije (izbirna kemija), z naslovom:

Zeoliti

dr Andrej Horvat je predaval o sintetičnih zeolitih ​​4A. Izdelek, ki je v 80-ih letih povzročil ekološko revolucijo, saj je uspešno nadomestil okolju škodljive fosfate v detergentih. Zeolit ​​4A, ki se proizvaja v tovarni Silkem v Kidričevem je iz popolnoma naravnih sestavin, ki so biološko razgradljive. Danes zeoliti uporabljamo za številne namene: material za hlajenje in ogrevanje preko pojavov absorpciji / desorpciji, za globoko vakuumsko izolacijo, kot nosilec za pesticide, gnojila, zdravila, itd. Za izdelavo asfatne mase, za shranjevanje H2, kot goriva za vozila prihodnosti. To pa še ni vse.