Spletne povezave

Wikipedija Prosta enciklopedija. Postanete lahko soavtor spletne enciklopedije.
KEMINFO Stran oddelka za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer najdete številne informacije, gradiva, novosti s področja kemije.
Slovensko kemijsko društvo Izdajatelj kemijske revije Acta Chimica Slovenica
KEMIJA V ŠOLI Na tej strani najdete informacije o člankih, ki izhajajo v reviji “Kemija v šoli”.
WebElements Periodni sistem elementov s številnimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi.
ChemicalElements Še ena stran s periodnim sistemom s številnimi podatki o elementih.
Commodity Pridobivanje, proizvodnja kovin in drugih snovi.
CompoundChem Infografika vsakdnjega življena povezanega s kemijo.
Journal of Chemical Education Je stran revije namenjene poučevanju kemije. Tu boste našli številne informacije, strokovne članke, programe,…
Virtual Chemistry Že naslov pove, da gre za navidezno resnièno kemijo v obliki eksperimentov, reakcijskih shem, animacije,…
Virtual Experiments Še enkrat virtualni eksperimenti.
CAS Še ena baza podatkov o vseh obstoječih kemijskih spojinah,…
3DChem Številne molekule prikazane v 3D navideznem prostoru.
Chemistryfor Life Uporaba kemije v življenju.
ScienceDirect Spletna stran za iskanje strokovnih člankov po številnih revijah. Brez prijave lahko brskate le po abstraktih.
Elsevier Še ena stran s strokovnimi revijami.
ACS Chemistry Olympiad Exams – naloge ameriške nacionalne kemijske olimpijade

NAZAJ