Ernest Rutherford

Pred 100 leti je Rutherford, nobelovec za kemijo iz leta 1908, razložil zgradbo atoma na podalagi obstreljevanja lističa zlata z alfa delci. Na podlagi poskusov je ugotovil, da je pozitivni del, kasneje ga je imenoval jedro, zelo majhen del atoma.