Okus

Da zaznamo spojino z določenim okusom, mora priti do nastanka kompleksa med receptorskim mestom (vrsto beljakovine) in organsko molekulo, ki ima okus. Molekula toraj mora imeti določeno zgradbo. Za okus je potrebna različna koncentracija teh molekul. Za alkaloid strihnin zaznamo grenak okus že v raztopinah z eno molekulo strihnina med 500.000 molekulami vode. To ustrza množinski koncentraciji 0,037 mol L–1.