Okus

Da zaznamo spojino z določenim okusom, mora priti do nastanka kompleksa med receptorskim mestom (vrsto beljakovine) in organsko molekulo, ki ima okus. Molekula toraj mora imeti določeno zgradbo. Za okus je potrebna različna koncentracija teh molekul. Za alkaloid strihnin zaznamo grenak okus že v raztopinah z eno molekulo strihnina med 500.000 molekulami vode. To ustrza množinski koncentraciji 0,037 mol L–1.

Sladkost

Veliko molekul ima svoj okus. Ta je najbolj raziskan za sladkost. Ogljikovi hidtrati (saharidi) niso vsi enako sladki, majhna sprememba v strukturi spremeni okus.

sladkor

relativna sladkost
(saharoza = 100)

α-D-glukoza 74
β-D-glukoza 82
β-D-fruktota 180
saharoza 100
α-D-galaktoza 32
β-D-galaktoza 21
α-D-manoza 32
β-D-manoza grenka
α-D-laktoza 16
β-D-laktoza 32

Sladke so tiudi aminokisline. Okus pa je spet odvisen od konfiguracije (oblike) molekule.

aminokislina okus
L.alanin sladek
D-alanin sladek
L-histidin brez okusa
D-histidin sladek
L-levcin rahlo grenak
D-levcin zelo sladek
L-tirozin grenak
D-tirozin sladek

Sladki so tudi nekateri dipeptidi, kot je L-aspartil-L-fenilalanin metilni ester (aspartam), ki je kar 200-krat slajši od saharoze.