Spletne povezave

Wikipedija Prosta enciklopedija. Postanete lahko soavtor spletne enciklopedije.
KEMINFO Stran oddelka za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer najdete številne informacije, gradiva, novosti s področja kemije.
Slovenski Kemijski Portal Stran Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer najdete zanimive eksperimente, spletne povezave,…
KEMIJA V ŠOLI Na tej strani najdete informacije o člankih, ki izhajajo v reviji “Kemija v šoli”.
CHEM FINDER Ta stran razpolaga z veliko bazo podatkov kemijskih spojin, reakcij, struktur,…
WebElements Periodni sistem elementov s številnimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi.
ChemicalElements Še ena stran s periodnim sistemom s številnimi podatki o elementih.
Commodity Pridobivanje, proizvodnja kovin in drugih snovi.
ChemWeb Spletni portal za vsa področja kemije. Dostop do čankov nekaterih strokovnih revij.
Journal of Chemical Education Je stran revije namenjene poučevanju kemije. Tu boste našli številne informacije, strokovne članke, programe,…
Virtual Chemistry Že naslov pove, da gre za navidezno resnièno kemijo v obliki eksperimentov, reakcijskih shem, animacije,…
Virtual Experiments Še enkrat virtualni eksperimenti.
CAS Še ena baza podatkov o vseh obstoječih kemijskih spojinah,…
NIST Gre za stran, ki zajem veliko bazo podatkov po kateri lahko iščete.
CHEM Movies Spletna stran s filmi in animacijami s podroèja kemije.
Chemistryfor Life Uporaba kemije v življenju.
General Chemistry Uèenje kemije s pomočjo svetovnega spleta.
ScienceDirect Spletna stran za iskanje strokovnih člankov po številnih revijah. Brez prijave lahko brskate le po abstraktih.
Elsevier Še ena stran s strokovnimi revijami.

NAZAJ