Plohl

Tudi Plohlove še nisem raziskal. Za zdaj poznam samo imeni očeta in mame moje prababice.

Jožef Plohl (?) in Marija (Strelec) Plohl (?) sta imela sedem otrok. Pra-babica Ivana Plohl (1879-1973) se je leta 1905 poročila z Mihaelom Kukovec (1877-1971).Prababica je bila dve leti mlajša in je živela dve leti dlje. Padla je in si zlomila kolk, potem je zbolela za pljučnico, ki je bila usodna.

Ana (Plohl) Zmazek (1914-2008) je bila četrta izmed šestih otrok.