Trikotna bipiramidalna

Če je vseh pet elektronskih parov veznih, ima molekula obliko trikotne bipiramide. Formula spojine AX5. Primer: PCl5

Če je en eleketronski par nevezen, je to tisti v ravnini. Molekula nima določene oblike. Formula spojine AX4E. Primer: SF4

Če so trije eleketronski par nevezni, sta vezna pod kotom 180°. Molekula ima linearno obliko. Formula spojine AX2E3. Primer: XeF2