Tabori

  • 2006: Organizacija 6. Naravoslovni tabor gimnazije Ptuj v Fiesi v Domu Breženka, dom CŠOD. Tudi v Fiesi smo delali podobne analize.
  • 2005: Organizacija 5. Naravoslovnega tabora v Fiesi v Domu Brežinka, dom CŠOD.
  • 2001, 2002 in 2004: Organizacija treh Naravoslovnih taborov Gimnazije ptuj  v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Burji v Portorožu. Na taborih smo raziskovali morsko vodo in vpliv morske vode na sladko vodo. Določali smo koncentracijo kloridnih ionov v morski in sladki vodi. Določali pa smo tudi koncentracije drugih ionov (NH4+, NO3, PO43–, pH, prevodnost).

Delo kemikov.

Osebje doma, ki je skrbelo za nas.

V prostem času je bilo tudi kopanje (aprila 2002).

  • Leta 1998 smo organizirali 1. Naravoslovni tabor gimnazije Ptuj, ta se je odvijal v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, Štrk v Spuhlji. Dijaki so pripravljali raziskovalno nalogo. Ob večerih poslušali različna predavanja na ekološke teme. Obiskali smo Center za zbiranje odpadkov in si zadnji dan ogledali ekologijo tovarne GORENJE v Velenju.