O avtorju

Zaposlen: Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva ul. 15, 2250 Ptuj

e-pošta

IZOBRAZBA

 • Osnovna šola, OŠ Franc Osojnik, Ptuj: 1969 – 1977,
 • Srednja šola, Gimnazija Ptuj: 1977 – 1981,
 • Dodiplomski študij, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, LJ: 1982 – 1987,
 • Diploma: Vpliv pogojev na hitrost jedkanja polprevodniškega silicija, mentor prof. dr. Franc Lazarini, Ljubljana 1987.
 • Podiplomski študij, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, LJ: 1989 – 1991,
 • Magisterij: Sinteza in karakterizacija halobizmutatov(III) z dvovalentnimi kationi ter strukturne raziskave v sistemu KX-BiX3-H2O (X=Cl, Br, mentor prof. dr. Peter Bukovec, Ljubljana 1992.
 • Podiplomski študij, Fakulteta za gadbeništvo, Aplikativna fizika, MB: 1999 – 2004,
 • Doktorat: Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji,  mentor prof. dr Ivan Kobal, Maribor 2004.

POMEMBNEJŠI DATUMI

 • diploma, 23.1.1987
 • prva zaposlitev, 1.2.1987
 • strokovni izpit, 21.4.1988
 • magisterij, 23.11.1992
 • naziv mentor, 5.4.1993
 • naziv svetovalec, 1.7.1998
 • naziv asistent z magisterijem, 1.8.1998
 • naziv svetnik, 1.12.2003
 • doktorat, 5.5.2004
 • naziv asistent z doktoratom, 3.6.2005
 • naziv predavatelj višje šole, 7.7.2008
 • naziv docent, 2008, 2013, 2019