Bibliografija

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
1. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, ŽIVČIĆ, Mladen, PREMRU, Uroš, KOBAL, Ivan. Radon monitoring for earthquake prediction in Slovenia. Fizika B : a journal of experimental and theoretical physics. General physics, nuclear physics, particles and fields. 2000, vol. 9, str. 111-118. ISSN 1330-0016. [COBISS.SI-ID 15697959]

2. ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, VAUPOTIČ, Janja, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, KOBAL, Ivan. Soil radon monitoring in the Krško Basin, Slovenia. Applied Radiation and Isotopes. [Print ed.]. Apr. 2002, vol. 56, issue 4, str. 649-657. ISSN 0969-8043. [COBISS.SI-ID 863829]

3. ZMAZEK, Boris, ITALIANO, F., ŽIVČIĆ, Mladen, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, MARTINELLI, G. Geochemical monitoring of thermal waters in Slovenia : relationships to seismic activity. Applied Radiation and Isotopes. [Print ed.]. 2002, vol. 57, str. 919-930. ISSN 0969-8043. [COBISS.SI-ID 17185831]

4. ZMAZEK, Boris, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Application of decision trees to the analysis of soil radon data for earthquake prediction. Applied Radiation and Isotopes. [Print ed.]. 2003, vol. 58, str. 697-706. ISSN 0969-8043. [COBISS.SI-ID 17610279]

5. ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Anomalije radona v talnem zraku, povzročene s seizmično aktivnostjo. Acta geotechnica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 1, str. 12-19. ISSN 1854-0171. [COBISS.SI-ID 18701351]

6. ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Radon in soil gas : how to identify anomalies caused by earthquakes. Applied geochemistry. [Print ed.]. 2005, vol. 20, str. 1106-1119. ISSN 0883-2927. [COBISS.SI-ID 19029287]

7. ZMAZEK, Boris, TODOROVSKI, Ljupčo, ŽIVČIĆ, Mladen, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Radon in a thermal spring : identification of anomalies related to siesmnic activity. Applied Radiation and Isotopes. [Print ed.]. 2006, vol. 64, str. 725-734. ISSN 0969-8043. [COBISS.SI-ID 19833895]

8. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja. Coping with radon problem in a private house. Building and environment. [Print ed.]. 2007, vol. 42, no. 10, str. 3685-3690. ISSN 0360-1323. [COBISS.SI-ID 20833063]

9. GREGORIČ, Asta, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja. Radon concentration in thermal water as an indicator of seismic activity. Collegium antropologicum. 2008, vol. 32, suppl. 2, str. 95-98. ISSN 0350-6134. [COBISS.SI-ID 22300711]

10. TORKAR, Drago, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Application of artificial neural networks in simulating radon levels in soil gas. Chemical geology. [Print ed.]. 2010, vol. 270, no. 1/4, str. 1-8. ISSN 0009-2541. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2009.09.017. [COBISS.SI-ID 23182375]

11. ZMAZEK, Boris, DŽEROSKI, Sašo, TORKAR, Drago, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Identification of radon anomalies in soil gas using decision trees and neural networks. V: MAZUR, Jadwiga (ur.), KOZAK, Krzysztof (ur.), KOBAL, Ivan (ur.). Proceedigs of the International Conference Radon in Environment, May 20-14, 2009, Zakopane,Poland. Warszawa: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2010. Vol. 55, no. 4, str. 501-505. Nukleonika, vol. 55, no. 4, 2010. ISSN 0029-5922. [COBISS.SI-ID 24098087]
tipologija 1.08 -> 1.01

12. VAUPOTIČ, Janja, RIGGIO, Anna, SANTULIN, Marco, ZMAZEK, Boris, KOBAL, Ivan. A radon anomaly in soil gas at Cazzaso, NE Italy, as a precursor of an ML=5.1 earthquake. V: MAZUR, Jadwiga (ur.), KOZAK, Krzysztof (ur.), KOBAL, Ivan (ur.). Proceedigs of the International Conference Radon in Environment, May 20-14, 2009, Zakopane,Poland. Warszawa: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2010. Vol. 55, no. 4, str. 507-511. Nukleonika, vol. 55, no. 4, 2010. ISSN 0029-5922. [COBISS.SI-ID 24098343]
tipologija 1.08 -> 1.01

1.04 Strokovni članek
13. ZMAZEK, Boris. ʺEducation across Europeʺ in video konferenca o problemu energije. Kemija v šoli. 1995, letn. 7, št. 2, str. 26-27, ilustr. ISSN 0353-4928. [COBISS.SI-ID 57764865]

1.05 Poljudni članek
14. ZMAZEK, Boris. Kako povečati zanimanje za kemijo v šolah : Sofija – mednarodni seminar o pouku kemije. Tednik : glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva za Podravje. 1998, letn. 51, št. 27, str. 9. ISSN 0040-1978. [COBISS.SI-ID 57969153]

15. ZMAZEK, Boris. Le šest učencev na državno tekmovanje. Tednik : glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva za Podravje. 24. maj 2001, letn. 54, št. 21, str. 4. ISSN 0040-1978. [COBISS.SI-ID 47578625]

16. ZMAZEK, Boris. Ogled Instituta Jožefa Štefana. Prebliski. jun. 2010, št. [1], str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 21936696]

17. ZMAZEK, Boris. Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. Prebliski. jun. 2010, št. [1], str. 25. [COBISS.SI-ID 21936952]

18. ZMAZEK, Boris. Predstavitev zeolitov. Prebliski. jun. 2010, št. [1], str. 32. [COBISS.SI-ID 21937208]

19. ZMAZEK, Boris. Kemija, začinjena z osebnimi zgodbami. Delo. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2011, leto 53, št. 149, str. 20, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 22875960]

20. KOLAR, Tilen, ZMAZEK, Boris, ŽNIDARIČ, Tim. MyMachine: otroški sanjski stroj Plavač. Delo.si. [Spletna izd.]. 29. 12. 2016. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/znanost/mymachine-izdelali-smo-otroski-sanjski-stroj-plavac.html. [COBISS.SI-ID 25667384]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
21. VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, LEBAN, Miha, BEZEK, Mateja, ŽVAB ROŽIČ, Petra, ZMAZEK, Boris, KOBAL, Ivan. Radon survey within a regular grid in homes in Slovenia. V: VII. Hungarian Radon Forum and Radon and Enviroinment Satellite Workshop : Veszprém, 2013. Veszprém: Pannonian University Press, 2013. Str. 195-200. ISBN 978-615-5044-91-5. [COBISS.SI-ID 27402279]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
22. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, ŽIVČIĆ, Mladen, PINEAU, Jean F. Koncentracije radona v talnem zraku v Krški kotlini. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. Maribor: FKKT, 2000. Str. 686-690. ISBN 86-435-0346-0. [COBISS.SI-ID 15368487]

23. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja. Raziskave radona v stanovanjski hiši s povišano koncentracijo. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. Maribor: FKKT, 2000. Str. 680-685. ISBN 86-435-0346-0. [COBISS.SI-ID 15367975]

24. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, ŽIVČIĆ, Mladen, MARTINELLI, Giovanni, ITALIANO, Franco. Vpliv potresne aktivnosti na sestavo termalnih vod. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Zbornik referatov s posvetovanja. Slovenski kemijski dnevi 2000, Maribor, 28. in 29. september 2000. Maribor: FKKT, 2000. Str. 786-791. ISBN 86-435-0346-0. [COBISS.SI-ID 15368231]

25. DŽEROSKI, Sašo, TODOROVSKI, Ljupčo, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Modelling soil radon concentration for eartquake prediction. V: GRUESER, Gunter (ur.), TANAKA, Yuzuru (ur.), YAMAMOTO, Akihiro (ur.). Discovery science : 6th international conference, DS 2003, Sapporo, Japan, October 2003 : proceedings. Berlin [etc.]: Springer, 2003. Str. 87-99. Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 2843. ISBN 3-540-20293-5. ISSN 0302-9743. [COBISS.SI-ID 17844775]

26. POPIT, Andreja, VAUPOTIČ, Janja, ZMAZEK, Boris, DOLENEC, Tadej. Geochemical monitoring of thermal waters in Slovenia. V: KIES, A. (ur.), KLOSEN, A. (ur.). Proceedings of the 1st International Workshop on Natural Radionuclides in Hydrology and Hydrogeology, (NURAHYD) : September, [4-7], 2002, Luxembourg. Luxembourg: Université du Luxembourg, 2003. 105-117. Cahiers de physique, fascicule I. ISBN 2-87971-245-9. [COBISS.SI-ID 17131047]

27. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Radon, temperature and electric conductivity in Slovenian thermal waters as potential earthquake precursors. V: KIES, A. (ur.), KLOSEN, A. (ur.). Proceedings of the 1st International Workshop on Natural Radionuclides in Hydrology and Hydrogeology, (NURAHYD) : September, [4-7], 2002, Luxembourg. Luxembourg: Université du Luxembourg, 2003. 159-175. Cahiers de physique, fascicule I. ISBN 2-87971-245-9. [COBISS.SI-ID 17245735]

28. DŽEROSKI, Sašo, TODOROVSKI, Ljupčo, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Modelling soil radon concentration for eartquake prediction. V: Workshop on Mining Scientific and Engineering Databasets : May 3, 2003, held in conjunction with SIAM International Coference on Data Mining, Cathedral Hill Hotel, San Francisco, California. [S.l.: s.n.], 2003. Str. 19-28. [COBISS.SI-ID 17680167]

29. POPIT, Andreja, TODOROVSKI, Ljupčo, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, DŽEROSKI, Sašo, KOBAL, Ivan. Analysis of radon concentration in Slovenian thermal waters for earthquake prediction. V: DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.), DEBELJAK, Marko (ur.). Proceedings. The Fourth International Workshop on Environmental Applications of Machine Learning (EAML 2004), Bled, Slovenia, September 27-October 1, 2004. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2004. Str. 53-54. ISBN 961-6303-59-7. [COBISS.SI-ID 18534439]

30. ZMAZEK, Boris, GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Anomalous radon levels in thermal water as an indicator of seismic activity. V: BARIŠIĆ, Delko (ur.). Zbornik radova Sedmog simpozija hrvatskog društva za zaščitu od zračenja = Proceedings of the Seventh Symposium of the Croatian Radiation Protection Association : HDZZ – CRPA : Zagreb 2008. Zagreb: Hrvatsko društvo za zaščitu od zračenja, 2008. Str. 277-281. ISBN 978-953-96133-6-3. [COBISS.SI-ID 21777703]

31. GREGORIČ, Asta, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja. Methods for long-term radon time-series evaluation. V: Complex research of earthquake’s forecasting possibilities, seismicity and climate change correlations : BlackSeaHazNet Training-Seminar Workshop, 13-16 September, 2011, Tbilisi, Georgia. [Tbilisi: s. n., 2011]. Str. 100-110. BlackSeaHazNet series, vol. 2. ISSN 2233-3681. [COBISS.SI-ID 25100071]

32. GREGORIČ, Asta, ZMAZEK, Boris, KOBAL, Ivan, VAUPOTIČ, Janja. Radon as earthquake precursor. V: Complex research of earthquake’s forecasting possibilities, seismicity and climate change correlations : BlackSeaHazNet Training-Seminar Workshop, 13-16 September, 2011, Tbilisi, Georgia. [Tbilisi: s. n., 2011]. Str. 175-180. BlackSeaHazNet series, vol. 2. ISSN 2233-3681. [COBISS.SI-ID 25982759]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
33. ZMAZEK, Boris. Ptujska gimnazija v projektu Science across Europe. V: HORVAT, Vlado (ur.), BRATKO, Ivan. Zbornik ob 125-letnici ptujske gimnazije. Ptuj: Gimnazija, 1994. (1994), str. 244-247. [COBISS.SI-ID 49555200]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
34. ZMAZEK, Boris, CERATI, M., VAUPOTIČ, Janja, MARTINELLI, G., KOBAL, Ivan. Radon monitoring in selected spring sources in Slovenia. V: Book of abstracts. 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry, 29 August – 3 September, Debrecen, Hungary. [S.l.: s.n.], 1999. Str. 6. [COBISS.SI-ID 14500135]

35. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, ŽIVČIĆ, Mladen, PINEAU, Jean F., KOBAL, Ivan. Radon monitoring in soil gas tectonic faults in the Krško basin. V: Book of abstracts : new aspects of radiation measurements, dosimetry and spectrometry. 2nd Dresden Symposium on Radiation Protection, September 10-14, 2000. Dresden: University of Technology, 2000. Str. 62. [COBISS.SI-ID 15329063]

36. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, ŽIVČIĆ, Mladen, MARTINELLI, Giovanni, ITALIANO, Franco, KOBAL, Ivan. Radon, temperature, electrical conductivity and 3He/4He

measutements in three thermal springs in Slovenia. V: Book of abstracts : new aspects of radiation measurements, dosimetry and spectrometry. 2nd Dresden Symposium on Radiation Protection, September 10-14, 2000. Dresden: University of Technology, 2000. Str. 63. [COBISS.SI-ID 15329319]

37. RIGGIO, Anna, SANCIN, S., SANTULIN, M., POPIT, Andreja, VAUPOTIČ, Janja, ZMAZEK, Boris. Radon and seismicity along the border between Slovenia and Italy. V: Programme, abstracts, short reports. The 1st International Workshop on Earthquake Prediction, Athens, Greece, 6-7 November 2003. [Athens]: European Seismological Commission, 2003. [COBISS.SI-ID 17887527]

38. POPIT, Andreja, KOTNIK, Jože, ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja, HORVAT, Milena, KOBAL, Ivan. Radon and disolved gaseous mercury in Slovenian thermal waters : anomalous concentrations related to seismic activity. V: Survey of geo-hazards : challenge for instrumentation, data validation and quality assurance : book of abstracts. [4th Dresden Symposium, September 26-30,2005]. Dresden: SARAD, 2005. Str. 39. [COBISS.SI-ID 19340071]

39. TORKAR, Drago, ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Radon in soil gas : application of neuron networks to identify anomalies caused by earthquakes. V: Hazards 2006 : abstract volume. 11th Internatinal Symposium on Natural and Human Induced Hazards & 2nd Workshop on Earthquake Prediction, June 22-25, 2006, Patras, Greece. [S. l.]: Natural Hazards Society: European Seismological Commission, Subcommission on Earthquake Prediction Reserach, 2006. Str. 110. [COBISS.SI-ID 19936807]

40. ZMAZEK, Boris (pisar), ŽIVČIĆ, Mladen, DŽEROSKI, Sašo, TORKAR, Drago, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Identification of radon anomalies in soil gas using decision trees and artificial neural networks : [invited talk]. V: MAZUR, Jadwiga (ur.), KOZAK, Krzysztof (ur.), KOBAL, Ivan (ur.). Book of abstracts. International Conference Radon in Environment, May 20-14, 2009, Zakopane, Poland. Kraków: The Henryk Niewodniczaski Institut of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, 2009. Str. 61. [COBISS.SI-ID 23281959]

41. VAUPOTIČ, Janja, RIGGIO, Anna, SANTULIN, Marco, ZMAZEK, Boris, KOBAL, Ivan. A radon anomaly in soil gas at Cazzaso, NE Italy, as a precursor of ML=5.1 earthquake : [invited talk]. V: MAZUR, Jadwiga (ur.), KOZAK, Krzysztof (ur.), KOBAL, Ivan (ur.). Book of abstracts. International Conference Radon in Environment, May 20-14, 2009, Zakopane, Poland. Kraków: The Henryk Niewodniczaski Institut of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, 2009. Str. 62. [COBISS.SI-ID 23282471]

42. GREGORIČ, Asta, ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja. Radon v termalni vodi kot pokazatelj seizmične aktivnosti. V: KUŠČER, Danjela (ur.), PERC, Branka (ur.). [Program in povzetki]. 4. Dan Mladih Raziskovalcev KMBO, Ljubljana, Slovenija, 11.2.2010. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2010. Str. 61. ISBN 978-961-264-009-5. [COBISS.SI-ID 23546663]

43. LIPOVEC, Alenka, VRTAČNIK, Margareta, SENEKOVIČ, Jožef, REPOLUSK, Samo, ZMAZEK, Boris. E-učbeniki = E-textbooks. V: KREUH, Nives (ur.), et al. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2013. Str. 815-816. ISBN 978-961-92837-3-8. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5JBFAPKO. [COBISS.SI-ID 19870984]

44. VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, BEZEK, Mateja, KOBAL, Ivan, KOVÁCS, Tibor, MAYYA, Y. S., MISHRA, R., ZMAZEK, Boris, ŽVAB ROŽIČ, Petra, ŽUNIĆ, Zora S., KÁVÁSI, Norbert, ISHIKAWA, Tatsuo, TOKONAMI, Shinji. Radon and thoron in homes within a regular grid in Slovenia. V: Book of abstracts. Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, May 27-30, 2014, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, 2014. Str. 19. ISBN 978-86-6125-100-9. [COBISS.SI-ID 28366119]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
45. GREGORIČ, Asta, ZMAZEK, Boris, DŽEROSKI, Sašo, TORKAR, Drago, VAUPOTIČ, Janja. Radon as an earthquake precursor – methods for detecting anomalies. V: D’AMICO, Sebastiano (ur.). Earthquake research and analysis : statistical studies, observations and planning. Rijeka: InTech, cop. 2011. Str. 179-196. ISBN 978-953-51-0134-5. [COBISS.SI-ID 25733927]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
46. ZMAZEK, Boris. Absorpcijski polimeri v cvetličarstvu : (recenzija). V: GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2008. Str. 36-37. ISBN 978-961-6253-29-1. [COBISS.SI-ID 22562104]

47. ZMAZEK, Boris. Tudi z odpadnimi snovmi lahko zmanjšujemo CO2 : (recenzija). V: GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2008. Str. 37. ISBN 978-961-6253-29-1. [COBISS.SI-ID 22562360]

48. ZMAZEK, Boris. Viri pitne vode v občini Trnovska vas : (recenzija). V: GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2008. Str. 38. ISBN 978-961-6253-29-1. [COBISS.SI-ID 22562616]

49. ZMAZEK, Boris. Vpliv geografske lege na količino eteričnih olj v citrusih : (recenzija). V: GAČNIK, Aleš (ur.), KUKEC, Blaž (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2009. Str. 17. ISBN 978-961-6253-34-5. [COBISS.SI-ID 22561592]

50. ZMAZEK, Boris. Zbiranje, predelava in ponovna uporaba kartonske embalaže za tekoča živila : (recenzija). V: GAČNIK, Aleš (ur.), KUKEC, Blaž (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2009. Str. 18-19. ISBN 978-961-6253-34-5. [COBISS.SI-ID 22561848]

51. ZMAZEK, Boris. Varujmo okolje, ohranimo zdravje : pasji iztrebki v Mestni občini Ptuj : (recenzija). V: KUKEC, Blaž (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2010. Str. 32-33. ISBN 978-961-6253-35-2. [COBISS.SI-ID 22572600]

52. ZMAZEK, Boris. Informiranje o uporabi in koristna uporaba odpadne kartonske embalaže za tekoča živila : (recenzija). V: KUKEC, Blaž (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2010. Str. 34. ISBN 978-961-6253-35-2. [COBISS.SI-ID 22572856]

53. ZMAZEK, Boris. Ali uporabljate organic cotton? : (recenzija). V: KUKEC, Blaž (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2010. Str. 35. ISBN 978-961-6253-35-2. [COBISS.SI-ID 22573112]

54. ZMAZEK, Boris. Barvanje lanu z naravnimi barvili : (recenzija). V: KUKEC, Blaž (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2010. Str. 37. ISBN 978-961-6253-35-2. [COBISS.SI-ID 22573368]

55. ZMAZEK, Boris. Skrb za okolje se začne na krožniku : (recenzija). V: KAFEL, Sašo (ur.), MRŠEK, Nataša (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2011. Str. 25-26. ISBN 978-961-6253-36-9. [COBISS.SI-ID 23075384]

56. ZMAZEK, Boris. Obnašanje različnih vrst vrečk v kompostu, v vodi, na zraku in v zemlji : (recenzija). V: KAFEL, Sašo (ur.), MRŠEK, Nataša (ur.). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2011. Str. 27. ISBN 978-961-6253-36-9. [COBISS.SI-ID 23075640]

1.22 Intervju
57. ZMAZEK, Boris (intervjuvanec). Za dveurno videokonferenco se skriva veliko dela : gimnazijci v avstrijskem Gradcu. Tednik : glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva za Podravje. 16. feb. 1995, leto 48, št. 7, str. 27, ilustr. ISSN 0040-1978. [COBISS.SI-ID 57969409]

58. ZMAZEK, Boris (intervjuvanec), LAČEN, Franc (oseba, ki intervjuva, fotograf). Kemija v službi raziskav o potresih : profesor Boris Zmazek je doktoriral. Štajerski tednik. 20. jan. 2005, leto 58, št. 3, str. 14, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 55429633]

1.25 Drugi sestavni deli
59. ZMAZEK, Boris. Drago Grdenić: Zgodovina kemije. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 55, suppl. , str. s32-s33. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 21773863]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
60. ZMAZEK, Blaž, JANČIČ, Jasmina, ZMAZEK, Boris, ŽIGART, Marko, KOBAL, Damjan (urednik). Medpredmetne vsebine v devetletki. Fizika, kemija. Ptuj: Gimnazija, 2007. 1 optični disk (CD-ROM), barve. Zbirka E-um, CD 10.2. ISBN 978-961-6723-19-0. ISSN 1855-2587. [COBISS.SI-ID 59942913]

61. ZMAZEK, Blaž, CAPUDER MERMAL, Renata, JANČIČ, Jasmina, PERANIČ, Petra, ZMAZEK, Boris, ŽIGART, Marko, HVALA, Bojan (urednik). Medpredmetne vsebine v gimnaziji. Fizika, kemija, biologija. Ptuj: Gimnazija, 2007. 1 optični disk (CD-ROM), barve. Zbirka E-um, CD 15.2. ISBN 978-961-92284-9-4. ISSN 1855-2587. [COBISS.SI-ID 59945473]

62. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010. 2. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2012. 297 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 11493281]

63. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. 297 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 258494720]

64. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010. 3. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2013. 297 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 1024625261]

65. SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris (avtor, urednik), VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, FERK SAVEC, Vesna. Kemija 1 : i-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0136-3. http://eucbeniki.sio.si/kemija1/. [COBISS.SI-ID 273952000]

66. ZMAZEK, Boris (avtor, urednik), SMRDU, Andrej, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., VRTAČNIK, Margareta. Kemija 2 : i-učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0137-0. http://eucbeniki.sio.si/kemija2/. [COBISS.SI-ID 273952256]

67. VRTAČNIK, Margareta, ZMAZEK, Boris, BOH PODGORNIK, Bojana. Kemija 3 : i-učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0143-1. http://eucbeniki.sio.si/kemija3/. [COBISS.SI-ID 273952512]

68. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010. 3. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2014. 297 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 274367744]

69. GODEC, Gregor, GRUBELNIK, Lidija, GLAŽAR, Saša A., JAMŠEK, Samo, ZMAZEK, Boris (avtor, urednik), GRUBELNIK, Vladimir (ilustrator, urednik), MUŠINOVIČ ZADRAVEC, Tamara (urednik). Naravoslovje 7 : i-učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0256-8. http://eucbeniki.sio.si/nar7/. [COBISS.SI-ID 26192952]

70. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010. 4. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2016. 297 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 285146368]

71. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 290030080]

72. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 292135424]

73. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 2. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017 [i. e.] 2019. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 298306816]

74. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 3. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017 [i. e.] 2020. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 303284224]

75. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 4. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017 [i. e.] 2021. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 66976003]

76. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, DROLC, Aleš (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016. 5. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017 [i. e.] 2022. 355 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 122925315]

2.05 Drugo učno gradivo
77. VRTAČNIK, Margareta, BOH PODGORNIK, Bojana, DEVETAK, Iztok, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, URBANČIČ, Matej, WISSIAK GRM, Katarina Senta, ZMAZEK, Boris, MESEC, Vida, PAJK, Brane. E-kemija : projekt ESS. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija. [COBISS.SI-ID 1401692]

2.08 Doktorska disertacija
78. ZMAZEK, Boris. Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji : doktorska disertacija. Maribor: [B. Zmazek], 2004. XIX, 190 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 18216743]

2.09 Magistrsko delo
79. ZMAZEK, Boris. Sinteza in karakterizacija halobizmutatov(III) z dvovalentnimi kationi ter strukturne raziskave v sistemu KX−BiX3−H2O

(X=Cl,Br) : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zmazek], 1992. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 155439]

2.11 Diplomsko delo
80. ZMAZEK, Boris. Vpliv pogojev na hitrost jedkanja polprevodniškega silicija : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Zmazek], 1987. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 933679]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
81. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, ŽIVČIĆ, Mladen. Assesment of capacity of soil gas Radon monitoring in various active faults zones for prediction of earthquake occurrence : progress report of the period from July 1998 to June 1999. V: EMANE ; Assessment of capacity of soil gas Radon monitoring in various active faults zones for prediction of earthquake occurrence : annual progress report for the period 01/07/1998-30/06/1999. [s. l.]: CEC–INCO-COPERNICUS, 1999. 18 str. [COBISS.SI-ID 660565]

82. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, KLAIĆ, Zoran, ŽIVČIĆ, Mladen. Assessment of the ability of soil gas radon monitoring in various active faults zones to pridict the occurrence of earthquake : progress report of the period from July 1999 to October 2000. 2000. Contract no. IC15-CT96-0214. [COBISS.SI-ID 15538983]

83. ZMAZEK, Boris, VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan, BIDOVEC, Milan, POLJAK, Marijan, KLAIĆ, Zoran, ŽIVČIĆ, Mladen. Assessment of soil gas radon monitoring in various active faluts zones as a predictor of earthquake : final report for the period from June 2000 to February 2001. Ljubljana: “Jožef Stefan” Institute: Geological Survey of Slovenia, [2002]. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 915541]

2.13 Elaborat, predštudija, študija
84. JERAN, Zvonka, VAUPOTIČ, Janja, JAĆIMOVIĆ, Radojko, SMRKE, Janja, FAJON, Grega, REPINC, Urška, ZMAZEK, Boris, DUJMOVIČ, Petra. Strokovno mnenje o možnosti pozidave na območju rudnika Senovo : Meritve radioaktivnosti na področju jalovišča. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 1999. IJS delovno poročilo, 8074. [COBISS.SI-ID 14494503]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)
3.14 Predavanje na tuji univerzi
85. KOBAL, Ivan, ZMAZEK, Boris, ŽIVČIĆ, Mladen, TODOROVSKI, Ljupčo, DŽEROSKI, Sašo, VAUPOTIČ, Janja. Radon in soil gas : how to identify anomalies caused by earthquakes : invited talk. Salzburg: Universität Salzburg, Institut für Physik und Biophysik, 12 Dec. 2003. [COBISS.SI-ID 17943847]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
86. PUSTAVRH, Simona, REPNIK, Robert, ZMAZEK, Boris. I-učbeniki na pohodu : predstavitev referata na mednarodni konferenci SIRikt 2013, Odprta učilnica, v Kranjski Gori, od 15. do 17. maja 2013. [COBISS.SI-ID 21953800]

SEKUNDARNO AVTORSTVO
Urednik
87. SAJOVIC, Irena, WISSIAK GRM, Katarina Senta, GODEC, Andrej, KRALJ, Benjamin, SMRDU, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A., ZMAZEK, Boris (urednik). Kemija 8 : i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0134-9. http://eucbeniki.sio.si/kemija8/. [COBISS.SI-ID 273953024]

88. GODEC, Gregor, GLAŽAR, Saša A., GRUBELNIK, Lidija, ZMAZEK, Boris (urednik), GRUBELNIK, Vladimir (ilustrator, urednik), MUŠINOVIČ ZADRAVEC, Tamara (urednik). Naravoslovje 6 : i-učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. ISBN 978-961-03-0255-1. http://eucbeniki.sio.si/nar6/. [COBISS.SI-ID 26192696]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)
89. KOŠČAK, Samantha. Meritve radona v termalnem parku hotela Primus na Ptuju : diplomska naloga. Ptuj: [S. Koščak], okt. 2011. VII, 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 326271]

90. VIDOVIČ, Dolores. Koncen(!)racija trihalometanov v rekreacijskem bazenu termalnega parka na Ptuju : diplomska naloga. Ptuj: [D. Vidovič], 2012. X, 30 str. [COBISS.SI-ID 364927]

91. LEBAR, Maja. Vodna bolha – daphnia magna kot indikator strupenosti vode : diplomska naloga. Ptuj: [M. Lebar], 2016. VIII, 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 592767]

92. ZALAR, Rok. Japonski dresnik kot substrat za gojenje ostrigarjev : diplomska naloga. Ptuj: [R. Zalar], 2019. IX, 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 756351]

Mentor – drugo
93. VALANT, Nada, BEGUŠ, Donald. Določevanje trdote vode v odvisnosti od sestave tal v ptujski občini. Ptuj: [N. Valant, D. Beguš], 1988. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20490808]

94. ALIČ, Tomaž, ALIČ, Gregor. PSE : (periodni sistem elementov). [Ptuj]: [s.n.], [s.a.]. 1 zv. [COBISS.SI-ID 285788]

95. OREŠEK, Natalija. Določanje fenolov v odpadnih vodah : seminarska naloga. Ptuj: [N. Orešek], 1992. 23 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20490552]

96. KOKOL, Jerneja. The problem of energy in Slovenia : The Video Conference with the St. Mary and St. Joseph’s School, Sidcup, England on 8th February 1995. Ptuj: [s. n.], 1995. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20491064]

97. HABJANIČ, Polona, KOKOL, Jerneja, ZAVEC, Dunja, CAFUTA, Kristijan, KLEP, Igor, TONEJC, Jernej. Kaj ješ? : raziskovalna naloga = What did you eat?. Ptuj: [ŠC Gimnazija], 1996. 48 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 942428]

98. TONEJC, Matija. Izboljšanje kemijskega obračalnega postopka na črno-belem negativnem fotografskem materialu : raziskovalna naloga. [Ptuj]: [ŠC Gimnazija], 1997. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 792924]

99. POTRČ, Bojan, VESENJAK, Slavko, NAJVIRT, Damir, HANŽELIČ, Marko. Pitna voda v Evropi. Ptuj: [s.n.], 1998. 32 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1052252]

100. BEZJAK, Miran. Prehrana mladostnikov : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 1998. 43 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20489528]

101. KREFT, Črto. Radon v bivalnem okolju : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 1998. 35 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20489784]

102. HANŽELIČ, Marko, NAJVIRT, Damir, POTRČ, Bojan. Vpliv dejavnikov na razpad vitamina C : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 1999. 28 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20490040]

103. BERANIČ, Nataša, FERČEC, Brigita, KRAJNC, Saša. Koncentracija ogljikovega dioksida v šolskih učilnicah : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 2002. 38 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20490296]

104. KOCIPER, Matej. Sinteza in karakterizacija oborjenih alumosilikatov : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 2008. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21015096]

105. RAMOT, Aljaž. Meritve koncentracij in velikosti nanodelcev na Gimnaziji Ptuj : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 2012. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23639864]
nagrada: Zlato priznanje

106. HORVAT, Tomaž, ROŠKAR, Lara. Inhibicija korozije cinka z azoli v okolju natrijevega klorida : raziskovalna naloga. Ptuj: Gimnazija, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 26596408]

107. HORVAT, Tomaž, ROŠKAR, Lara. Inhibicija korozije cinka z azoli v okolju natrijevega klorida : raziskovalna naloga : kemija. Ptuj: Gimnazija, 2019. [VIII], 28 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17812227]
nagrada: Bronasto priznanje

108. ROZMAN, Alja, GOLC, Mateja. Uravnavanje aktivnosti encimov v moki : raziskovalna naloga : kemija. Ptuj: Gimnazija, 2020. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51806211]
nagrada: Srebrno priznanje

Prireditelj
109. HOLMAN, John. Svet snovi : učbenik kemije za strokovne in poklicne šole. Slovenska izd. Maribor: Obzorja, 1998. 228 str., barvne ilustr. ISBN 961-230-062-3. [COBISS.SI-ID 42960897]

Recenzent
110. WALIA, Vivek. Earthquake prediction studies using radon as a precursor in N-W Himalayas, India : a case study. Dìqiú käexué jíkäan. 2005, vol. 16, št. 4, 775-804 str., ilustr. ISSN 1017-0839. [COBISS.SI-ID 58007041]

111. GRDENIĆ, Drago. Zgodovina kemije. 1. izd. Ptujska Gora: In obs medicus, 2007. XIII, 931 str., ilustr. ISBN 978-961-6513-21-0. [COBISS.SI-ID 59595521]

112. GAČNIK, Aleš (urednik, recenzent). Bistroum : zbornik recenzij raziskovalnih nalog. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, 2008. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6253-29-1. [COBISS.SI-ID 239309824]

113. Radiation measurements. ZMAZEK, Boris (recenzent 2005, 2010). [Print ed.]. Oxford: The Oxford Fulfilment Centre, 1994-. ISSN 1350-4487. [COBISS.SI-ID 15506437]

114. GRAUNAR, Mojca, PODLIPNIK, Mojca (avtor, ilustrator), CVIRN PAVLIN, Tanja. Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 248 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-02-0861-7. [COBISS.SI-ID 298156800]

115. GRAUNAR, Mojca, PODLIPNIK, Mojca (avtor, ilustrator), CVIRN PAVLIN, Tanja. Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 248 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-02-0861-7. [COBISS.SI-ID 304813312]

Član komisije za zagovor
116. GREGORIČ, Asta. Radon as a tool in geophysical research : doctoral dissertation = Radon kot orodje v geofizikalnih raziskavah : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gregorič], 2013. XII, 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266266624]