Oktaedrična

Če je vseh šest elektronskih parov veznih, ima molekula oblikokvadratne bipiramide (oktaedra). Formula spojine AX6. Primer: SF6

Če sta dva eleketronska para nevezna, ležita na nasprotni strani. Molekula ima kvadratno planarno obliko. Formula spojine AX4E2. Primer: XeF4