Infiniten

Struktura infinitena

Infiniten molekula iz dvanajstih povezanih benzenovih obročev, ki tvorijo simbol neskončnosti (∞) ali, zasukano za 90°, številko 8. Njegovo uradno kemijsko ime je:

10,21,9,22-[1,3,5]-heksatrien-[1,3,4,6]tetraildifenantro-[3,4-c:3′,4′-l]-krizen, znan pa je tudi kot: ciklo[c.c.c.c.c.c.e.e.e.e.e.e]dodekakisbenzen.

Molekula z močnimi magnetnimi lastnostmi

Koordinacijske spojine lantanidov so pritegnile pozornost zaradi svojih obstojnih magnetnih lastnosti blizu temperature tekočega dušika, kar je precej nad alternativnimi molekulskimi magneti.

Koordinacijska spojina z najmočnejšimi magnetnimi lastnostmi (magnetno polje nad 14 tesla pri temperaturi pod 60 K) med med disprozijevima ionoma , jodidnimi ioni in aromatiskima ligandoma.

(Science 2022, DOI: 10.1126/science.abl5470)

51. Kemijska olimpijada, Pariz 2019

Slovenska štiričlanska ekipa je na 51. Mednarodni kemijski olimpijadi v Parizu osvojila štiri bronaste medalje. Ekipo so sestavljali dijaki Mitja Koderman (Gimnazija Ptuj), Tijan Prijon, Dren Gruden (oba Gimnazija Bežigrad) in Aleš Globočnik (Gimnazija Kranj). Mentorja sta bila dr. Berta Košmrlj in dr. Andrej Godec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Molekula v obliki bobna

Raziskovalna ekipa  Univerze Utah in Brown je letos ustvarila spojino v obliki bobna kobalt-bor, CoB16, z rekordno koordinacijo. Spojina je iz dveh B8 obročev, ki sta s šestnajstimi vezmi povezana na atomom kobalta.

Molekula leta 2015

David O’Hagan, Neil S. Keddie in sodelavci Univerze v St. Andrews so v letu 2015 naredili kompletni cis izomer 1,2,3,4,5,6heksafluorocikloheksan. Vseh šest flourovih atomov je obrnjenih navzgor. Spojina ima izjemne lastnosti, je najbolj polarna med neionskimi spojinami, njen dipolni moment je 6,2 D. (Nat. Chem. 2015, DOI : 10,1038 / nchem.2232).

47. kemijska olimpijada

V Slovenijo se je vrnila ekipa, ki se je udeležila 47. kemijske olimpijade, ki je potekala v Bakuju, v Azerbajdžanu. Naši so tudi tokrat posegli po odličjih. Uroš Prešern (Gimnazija Novo Mesto) in Jan Jelen (Gimnazija Bežigrad) sta osvojila bronasto odličje. Gimnazija Ptuj je zelo ponosna, da je del slovenske ekipe bil tudi naš gimnazijec Luka Pušnik. V ekipi je bil še Klemen Kovač (Gimnazija Novo Mesto). Vsem udeležencem čestitke za odlične rezultate!


Slovenska ekipa z mentorjema, dr. Andrej Godec in dr. Darko Dolenc, na večerji.

Citrulin

Citrulin je neesencialna αaminokislina. Njegovo ime izhaja iz Citrullus, latinske besede za lubenice, od koder so jo prvič izolirali leta 1914. Spojina je ključnega pomena kot intermediat v ciklusu sečnine, v katerem sesalci izločajo amonijak. Citrulin se v telesu pretvarja v aminokislino arginin, ki je pomembna za proizvodnjo dušikovega oksida, ki pa ima pomembno vlogo pri krepitvi krvnega obtoka in pri uravnavanju krvnega tlaka. To je pomembno tudi pri športnikih, ki jim omogoča intenzivnejši trening.

V telesu se citrulin proizvaja kot stranski produkt encimatske proizvodnjo dušikovega oksida iz arginina amino kisline, katalizira sintaze dušikovega oksida. [3] To je bistveno reakcijo v telesu Ker dušikov oksid je pomemben vazodilatator, potrebna za urejanje krvni tlak.

Hibridno lepilo

Henkel je razvil popolnoma novo lepilo na »hibridni osnovi«. Dvokomponentno lepilo LOCTITE 4090 je inovativno hibridno lepilo, ki združuje ključne prednosti strukturnih (trdnost) in trenutnih lepil (hitrost). Poleg tega zagotavlja hitro fiksiranje pri nizkih temperaturah (5ºC), nizko stopnjo meglenja, dobro odpornost na UV svetlobo ter daljši odprti čas izdelka za lepljenje večjih površin. Je torej kombinacija epoksi in cianoakrilata.