Valenko

Priimek Valenko sega za enkrat v leto 1850. Mihala Valenko (?-?), Cunkovci in Marija (Obran) Valenko (1852-?), Moškanjci, sta imela 5 otrok (Jurij, Ivan, Alojz, Apolonija in Neža).  Ivan Valenko (1878-1949) je bil drugi sin. Bil je izučen čevljar, bil pa je tudi čebelar. Ko je popravljal čevlje in hodil po hišah je spoznal deklo, ki bi naj prišla iz Haloz, Marijo (Štromajer) (1882-1962) in zgodilo se je 14 otrok: Marija, Janez, Jožefa-Permina, Marjeta, Terezija, Jakob, Rozalija, Alojz, Elizabeta, Franc, Neža, Apolonija, Matilda in Ivana. Nekaj let nazaj sem obiskal v domu za upokojence v Mariboru Ivano. Do takrat sploh nisem vedel, da obstaja. Bila je najmlajša, 27 let mlajša od mojega starega očeta, žal je zdaj tudi ona pokojna. Janez Valenko (1903-1981) je bil drugi najstarejši otrok. 20.2.1933 se je poročil z Terezijo Valenko (Štumberger) (1908-1981) v Gorišnici. Janez je bil tišlar, po 2. vojni je delal na gradbiščih Jugoslavije, ki je gradila težko industrijo. Delal je železarno na Jesenicah, v Bosni in drugod. Kot otrok si je želel postati vlakovodja. Ni postal, se pa je z njimi veliko prevažal od doma in na delo. Svoj poklic pa je opravljal vse do poznih let, ko so se še hiše gradile s pomočjo domačih ljudi, ki so imeli vsaj malo znanja o gradnji. Janez je na gorišniško cerkev odnesel križ na vrh cerkvenega stolpa. Bil je večkrat izostavljen nevarnostim, včasih je tudi kje padel, na srečo brez posledic. Z Terezijo sta imela 6 otrok: Slavica, Olga, Ana, Marija-Mira, Matilda, Terezija). Ana in Matilda sta umrli kot deklici. Marija-Mira se je 4.2.1961 poročila s Petrom Zmazek.