Tetraedrična

Če so vsi štirje elektronski pari vezni, je molekula tetraedrična. Formula spojine  AX4. Primer: CH4, CCl4, SiF4

Primer, če so trije elektronski pari vezni, en pa nevezen, je molekula piramidalna. Formula spojine je AX3E. Primer: NH3, PCl3

Primer, če sta dva elektronska para vezna, dva pa nevezna, je molekula kotne oblike. Formula spojine je AX2E2. Primer: H2O