VSEPR

Teorija odboja valenčnih elektronskih parov (VSEPR – Valence shell electron pair repulsion) je model, ki ga v kemiji uporabljamo za napovedovanje oblike posameznih molekul. Uporablja se tudi izraz Gillespie-Nyholmova teorija po obeh avtorjih teorije. Kratica “VSEPR” se običajno izgovarja “vesper” zaradi lažje izgovorjave.
Teorija opisuje razporeditev valenčnih elektronskih parov okrog centralnega atoma kot dejstvo, da se le ti odbijajo in zato razporedijo tako, da je odboj med njmi najmanjši. Posledica je določena geometrija molekule. Teorija ima določene pomankljivosti, je pa enostavna za razumevanje določene oblike molekul. Natančneje razlagamo oblike s hibridnimi orbitalami in s teorijo molekulskih orbita.