Hitrost reakcij

kemijska reakcija ne more poteči hitreje kot je hitrost gibanja elektronov. Če hitrost elektronov primerjamo s časovno lestvico, dobimo naslednjo primerjavo časovne lestvice:

Časovna lestvica (s)
10−15 =femtosekunda gibanje elektronov
10−12 = pikosekunda prekinitve šibkih vezi, vibracije, rotacije, translacije manjših molekul
10−9 = nanosekunda zelo hitre kemijske reakcije, rotacije in translacije velikih molekul
10−6 = mikrosekunda rotacije, translacije velikih molekul
100 = sekunda hitre kemijske reakcije
103 = kilosekunda počasne kemijske reakcije
106 = megasekunda
109 = gigasekunda človekova povprečna življenska starost
1012 = terasekunda starost Zemlje
1015 = pentasekunda starost vesolja

Elektroni se gibljejo s hitrostjo  do 10−16 s