Sladkost

Veliko molekul ima svoj okus. Ta je najbolj raziskan za sladkost. Ogljikovi hidtrati (saharidi) niso vsi enako sladki, majhna sprememba v strukturi spremeni okus.

sladkor

relativna sladkost
(saharoza = 100)

α-D-glukoza 74
β-D-glukoza 82
β-D-fruktota 180
saharoza 100
α-D-galaktoza 32
β-D-galaktoza 21
α-D-manoza 32
β-D-manoza grenka
α-D-laktoza 16
β-D-laktoza 32

Sladke so tiudi aminokisline. Okus pa je spet odvisen od konfiguracije (oblike) molekule.

aminokislina okus
L.alanin sladek
D-alanin sladek
L-histidin brez okusa
D-histidin sladek
L-levcin rahlo grenak
D-levcin zelo sladek
L-tirozin grenak
D-tirozin sladek

Sladki so tudi nekateri dipeptidi, kot je L-aspartil-L-fenilalanin metilni ester (aspartam), ki je kar 200-krat slajši od saharoze.