Žlahtni plini

Do leta 1962 so žlahtni plini veljali za nereaktivne. Tega leta so bile narejene prve spojine ksenona z agresivnim elementom fluorom. Med prvimi so te spojine naredili tudi na Institutu J. Stefan. Danes poznamo kar nekaj teh spojin z težjimi žlahtnimi plini. Raziskovalci Hebrejske univerze pa so odkrili še bolj presenetljive rezultate. Odkrili so spojine žlahtnih plinov z velikimi molekulami ogljikovodikov.
Odkritje je vzbudilo veliko zanimanje v kemiji, ker odpira pot za sintezo novih spojin teh elementov in za uporabo le teh, kot so bolj učinkovita goriva, nove spojine, ki bi se uporabljele v medicini, kmetijstvu in industriji.

XeF4