Flerovij in Livermorij

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (IUPAC) in Mednarodna zveza za čisto in uporabno fiziko (IUPAP) sta v periodni sistem sprejeli dva nova elementa in te dni so razkrili imeni teh dveh elementov Element z masnim število 114Fl (Flerovij in element 116Lv (Livermorij). Prvi bi nosil ime po ruskem atomskem fiziku Georgiju Nikolajeviču Flerovu (1913–1990), drugi pa po po raziskovalnem laboratoriju Lawrence Livermore National Laboratory v Livermore, Californija.

Če vam imeni nista všeč, je zdaj pravi čas, da date ugovor. Po petih mesecih bo komisija dokončno sprejela imeni.

Žlahtni plini

Do leta 1962 so žlahtni plini veljali za nereaktivne. Tega leta so bile narejene prve spojine ksenona z agresivnim elementom fluorom. Med prvimi so te spojine naredili tudi na Institutu J. Stefan. Danes poznamo kar nekaj teh spojin z težjimi žlahtnimi plini. Raziskovalci Hebrejske univerze pa so odkrili še bolj presenetljive rezultate. Odkrili so spojine žlahtnih plinov z velikimi molekulami ogljikovodikov.
Odkritje je vzbudilo veliko zanimanje v kemiji, ker odpira pot za sintezo novih spojin teh elementov in za uporabo le teh, kot so bolj učinkovita goriva, nove spojine, ki bi se uporabljele v medicini, kmetijstvu in industriji.

XeF4