Flerovij in Livermorij

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (IUPAC) in Mednarodna zveza za čisto in uporabno fiziko (IUPAP) sta v periodni sistem sprejeli dva nova elementa in te dni so razkrili imeni teh dveh elementov Element z masnim število 114Fl (Flerovij in element 116Lv (Livermorij). Prvi bi nosil ime po ruskem atomskem fiziku Georgiju Nikolajeviču Flerovu (1913–1990), drugi pa po po raziskovalnem laboratoriju Lawrence Livermore National Laboratory v Livermore, Californija.

Če vam imeni nista všeč, je zdaj pravi čas, da date ugovor. Po petih mesecih bo komisija dokončno sprejela imeni.

Mednarodno leto kemije 2011

KEMIJA – NAŠE ŽIVLJENJE, NAŠA PRIHODNOST

Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo (IUPAC) in UNESCO sta leto 2011 razglasili za mednarodno leto kemije. Tako sta hotela opozoriti na vlogo kemije v sodobnem svetu in ji dati priznanje za njene dosežke v dobrobiti človeštva.

Namen mednarodnega leta kemije je povečati ugled kemije in ji dati pomembnejšo vlogo pri soočanju s potrebami sodobnega sveta. V ospredju so še vedno proizvodnja hrane, ki mora biti zdrava in pridelana skladno z naravnim okoljem, nova, bolj učinkovita zdravila, okolju prijazna goriva, materiali, ki se dajo ponovno uporabiti. Z aktivnostmi, ki potekajo na nacionalni in mednarodni ravni, se poskuša pri mladih povečati zanimanje za kemijo, predvsem pa predstaviti njen pomen za razumevanje narave, kar je ključnega pomena za ohranjanje naravnih virov in energije ter za razvoj novih materialov. Kemiki bodo neizogibno odigrali ključno vlogo pri premagovanju izzivov, s katerimi se sooča današnji svet. Zavedati se je treba, da bobrobit človeka ni več možen brez sožitja med vsemi živimi bitji v neokrnjeni naravi.

Pobuda za razglasitev mednarodnega leta kemije je vezana na stoletnico ustanovitve Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo in na stoletnico podelitve Nobelove nagrade za kemijo, ki jo je prejela Marie Sklodowska Curie, za odkritje dveh novih elementov, polonija in radija. To je bila že njena druga Nobelova nagrada, potem, ko je leta 1903 prejela Nobelovo nagrado za fiziko, za odkritje radioaktivnosti. Prejela jo je skupaj z možem Pierrom Curijem in Antoinom H. Becquerelom. Bila je prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado in še vedno edina ženska, ki je prejela dve Nobelovi nagradi. Dosežki dr. Curie še vedno navdihujejo študente, zlasti ženske, da svoje kariere posvetijo kemiji.

Tudi slovenska kemija praznuje. Pred 130-imi leti se je rodil slovenski kemik Maks Samec, ki je bil prvi redni profesor kemije na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Pred 70-imi leti je izšla njegova druga znanstvena monografija o koloidni kemiji škroba. Pred 65 leti je bil ustanovljen Kemijski inštitut, Slovensko kemijsko društvo pa praznuje 60 let. Nenazadnje, dvanajst let po podelitvi Nobelove nagrade Marie Curie je Nobelovo nagrado za kemijo prejel tudi Slovenec Friderik Pregl.