Radon in kožni rak

V reviji Epidemiology so raziskovalci objavili članek o raziskavah kožnega raka v povezavi s koncentracijo radona v domovih na območjih z naravno visoko stopnjo radioaktivnega plina radona. V študijo je bilo zajetih 287 poštnih okrajev.
Njihova študija kaže na korelacijo med radonom in stopnjo kožnega raka. Radon je že dosedaj veljal za dejavnik tveganja za pljučnega raka. US Environmental Protection Agency (EPA) ocenjuje, da radon prispeva okoli 21.000 smrtnih primerov pljučnega raka vsako leto, čeprav je v večini teh primerov sodelujoč dejavnik tudi kajenje.