Bio goriva

Raziskovalci z Joint Bio Energy Instituta (JBEI) so uspeli narediti sevi Escherichia coli bakterije, ki lahko prebavi biomaso v gorivo. Mikrobi so sposobni narediti to gradivo brez dodanih encimov. To je mejnik pri razvoju naprednih biogoriv, ki lahko nadomestijo bencin in dizelsko gorivo, saj se poceni proizvodnja bio goriv. Ne bo več potrebno dodajati encimov za hidrolizo celuloze v fermentacijske sladkorje.