Bio goriva

Raziskovalci z Joint Bio Energy Instituta (JBEI) so uspeli narediti sevi Escherichia coli bakterije, ki lahko prebavi biomaso v gorivo. Mikrobi so sposobni narediti to gradivo brez dodanih encimov. To je mejnik pri razvoju naprednih biogoriv, ki lahko nadomestijo bencin in dizelsko gorivo, saj se poceni proizvodnja bio goriv. Ne bo več potrebno dodajati encimov za hidrolizo celuloze v fermentacijske sladkorje.

Sončna energija

Kako izkoristiti sončno energijo? Najti način za shranjevanje sončne energije v obliki toplote je kot iskanje svetega grala za raziskovalce danes. Vemo, da se energija lahko ohrani dlje, če jo pretvorimo v električno energijo.

Znanstveniki MIT-a pravijo, da bi lahko danes sončno enerijo v obliki toplote shranjevali enostavneje in ceneje s pomočjo ogljikovih nanocevk v kombinaciji z azobenzenom. Nov sistem ni samo cenejši, je tudi 10.000-krat bolj učinkovit od dosedanjih pri shranjevanju energije.

Nanocevke obdane z azobenzenom