Vitamin A

Retinojska kislina je ena od oblik vitamina A, saj se le ta v organizmu pretvarja v alkoholno obliko (retinol), aldehidno obliko (retinal) in druge oblike. Vloga vitaminov (vita – življenje, amin – vsebuje dušik) nam je dobro poznana. Vitamin A je topen v maščobah in ima pomembne funkcij pri našem vidu, pri geneskih prepisih, pri delovanju imunskega sistema,
pri razvoju zarodka, za zdravje kože, ima tudi antioksidacijske lastnosti. Manj pa je znano, da geometrijski izomer retinojske kisline, ki ga tudi najdemo v telesu (13-cis retinojska kislina) uporabljajo pri kemoterapiji za zdravljenje več vrst raka.

retinojska kislina

13-cis retinojska kislina