Kiralne molekule

Biološka aktivnost asimetričnih molekul je povezana s kiralnostjo molekul:

 • L-adrenalin ima 12-krat večji učinek na skrčenje žil kot D-adrenalin.


D in L oblika adrenalina (epinefrin)

 • L-askorbinska kislina (vitamin C) je učinkovit, D-askorbinska kislina pa ne.
  D in L-askorbinska kislina (vitamin C).
 • D- asparagin (aminokislina) je sladek, L-asparagin pa ne.
  D in L-asparagin.
 • (3S) (+)-linalool ina sladek okus, (3R) (−)-linalool pa diši po lesu.
  S in R oblika 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linaloola)
 • kinin in kinidin sta učinkoviti spojini proti malariji, epikinin in epikinidin pa to nista, spojini se razlikujeta v konfiguraciji na enem ogljikovem atomu.

  Kinin in epi-kinin.

  Kinidin in epi-kinidin
 • Steroid 17β-estradiol je učinkovit estrogen (spolni hormon), 17α-estradiol pa ne.

  (17α)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol in (17β)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol

Vitamin A

Retinojska kislina je ena od oblik vitamina A, saj se le ta v organizmu pretvarja v alkoholno obliko (retinol), aldehidno obliko (retinal) in druge oblike. Vloga vitaminov (vita – življenje, amin – vsebuje dušik) nam je dobro poznana. Vitamin A je topen v maščobah in ima pomembne funkcij pri našem vidu, pri geneskih prepisih, pri delovanju imunskega sistema,
pri razvoju zarodka, za zdravje kože, ima tudi antioksidacijske lastnosti. Manj pa je znano, da geometrijski izomer retinojske kisline, ki ga tudi najdemo v telesu (13-cis retinojska kislina) uporabljajo pri kemoterapiji za zdravljenje več vrst raka.

retinojska kislina

13-cis retinojska kislina